VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Finanční trhy

Obchodování na finančních trzích naším prostřednictvím Vám umožní:

  • při dodržení objemových požadavků přístup k produktům mezibankovního trhu
  • optimální využití Vašich volných prostředků
  • zajištění likvidity formou krátkodobých úvěrů a pomocí měnových swapů
  • zajištění Vašich tržních, zejména kurzových a úrokových rizik