VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

 

O bance
 

Jedna z největších bankovních skupin v Evropě

Důvěřuje nám více než 13 milionů klientů

1 200 000 klientů na Slovensku

Patříme mezi nejzelenější banky světa


S VÚB bankou a Intesa Sanpaolo se můžete setkat v těchto zemích

 

Největší v Itálii, druhá největší na Slovensku a již 30 let i v České republice

Naše historie

1990

Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava byla založena 1. ledna 1990 vyčleněním z bývalé státní banky Československé. Její pobočka v Praze byla založena 20. listopadu 1991, tehdy ještě jako tuzemská pobočka. V dubnu 1992 proběhla transformace státního peněžního ústavu na akciovou společnost.

1993

Po rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států podala Všeobecná úverová banka, a.s., žádost o povolení působit jako banka v České republice. Toto povolení jí bylo Českou národní bankou uděleno 14. ledna 1993.

2001

Významným mezníkem v rozvoji služeb a produktů banky se stal listopad 2001, kdy byla úspěšně završena privatizace Všeobecné úverové banky, a.s., včetně její pražské pobočky. Hlavním akcionářem se stala významná italská bankovní skupina IntesaBci s 94,47% podílem na základním jmění.

2003

Finanční skupina IntesaBci vznikla spojením italských bank původně známých pod názvy Banca Commerciale Italiana, CARIPLO, Banco Ambrosiano Veneto a několika dalších. V lednu 2003 došlo ke změně názvu finanční skupiny IntesaBci na Banca Intesa.