VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Akcionáři banky

O hlavním akcionáři

Italská bankovní skupina Intesa Sanpaolo je většinovým vlastníkem Všeobecné úvěrové banky, a.s., s podílem 96,49% na základním kapitálu banky prostřednictvím její dcérské společnosti Intesa Holding International S.A. se sídlem v Lucembursku. Finanční skupina Intesa Sanpaolo, která má sídlo v Turíně, vznikla 1. ledna 2007 fúzí významných italských bank, Banca Intesa a Sanpaolo IMI. První z dvojice, Banca Intesa, získala dne 21. listopadu 2001 jako zahraniční investor většinový podíl na základním kapitálu VÚB banky.


Finanční skupina Intesa Sanpaolo je největší bankou v Itálii s tržní kapitalizací 34,2 mld. € (k 31. říjnu 2018) a jednou z vedoucích bank v Evropě schopnou konkurovat na mezinárodní úrovni. V Itálii má vedoucí pozici ve všech důležitých tržních segmentech. Intesa Sanpaolo se teritoriálně zaměřuje na střední a východní Evropu a země Středomoří. Strategickým cílem skupiny Intesa Sanpaolo do budoucna je udržení si vedoucí pozice na domácím italském trhu a zároveň se stát měřítkem pro tvorbu přidané hodnoty pro bankovní sektor v Eurozóně. Bankovní skupina Intesa Sanpaolo spojila dvě velké italské banky, které sdílejí společné hodnoty, aby zlepšily svůj výhled na růst a umožnila rozšíření služeb pro retailové klienty banky, významnou podporu pro rozvoj firemní klientely. Intesa Sanpaolo významně přispívá k růstu všech zemí, v nichž skupina působí.

Její klientskou základnu tvoří přibližně 19,4 mil. klientů, z toho 11,9 mil. v Itálii a 7,5 mil. v zahraničí. K jejich obsluze bankovní skupina využívá síť téměř 5470 klasických poboček, z toho téměř 4400 v Itálii, soustředěných převážně v severní části země. Vedle své mateřské zemi Intesa Sanpaolo působí v 37 zemích světa, kde má k dispozici přes 1000 poboček. Vedle síti klasických obchodních míst v rostoucí míře rozšiřuje i moderní distribuční kanály elektronického bankovnictví.
V regionu střední a východní Evropy vyvíjí Intesa Sanpaolo své obchodní aktivity kromě Slovenska a Čech i v Chorvatsku, kde se podílí na hospodaření v druhé největší bance - Privredna Banka Zagreb, dále v Maďarsku, kde kontroluje čtvrtou největší domácí banku CIB a v Srbsku, kde vlastní společnost Banca Intesa Beograd. Intesa Sanpaolo působí i ve Slovinsku, v Bosně a Hercegovině, v Rumunsku, v Moldavsku prostřednictvím Eximbank, v Albánii, na Ukrajině prostřednictvím Pravex Bank či v Egyptě přes Bank of Alexandria.

Záměrem skupiny Intesa Sanpaolo v České republice je rozvinout svou pozici i na českém trhu prostřednictvím pobočky slovenské VÚB banky v Praze tak, aby zde odpovídajícím způsobem reprezentovala zájmy celé skupiny, zaměřené především na firemní klientelu.
 

Informace pro akcionáře

Informace pro akcionáře jsou k dispozici pod tímto odkazem:
https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/