VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Strukturované produkty

DEPO+

Charakteristika produktu

DEPO+ je depozitní produkt, který umožňuje nadstandardní zúročení vkladu. Využívá přitom očekávaný pohyb kurzu libovolného měnového páru (např. EUR/CZK). Je určený klientům, kteří potřebují nakoupit anebo prodat jinou měnu, avšak nejsou spokojení s aktuálním spotovým kurzem. Současně mají volné prostředky určené k nákupu (nebo k prodeji) uložené na účtu za standardní úrokové sazby.
Produkt DEPO+ umožňuje podstatně vyšší úročení vkladu (o 5 % i více) a současně participovat na příznivém pohybu kurzu, a to následujícím způsobem. Klient si dohodne období, během kterého si uloží své volné prostředky, a zvolí si tzv. „kurz pro eventuální konverzi“ - což je kurz, za který by byl ochotný prodat své uložené prostředky. Dva dny před splatností vkladu se tento kurz porovná s aktuálním fixingem ČNB a pokud zafixovaný kurz svým pozitivním vývojem přesáhl stanovený kurz pro eventuální konverzi, zkonvertují se uložené prostředky do druhé měny za dříve dohodnutý kurz pro eventuální konverzi. V opačném případě klient obdrží původně uloženou měnu. Úroky jsou však připsané vždy v původní měně vkladu.

 

BONUS DEPO NA DENNÍ BÁZI

Charakteristika produktu

BONUS DEPO NA DENNÍ BÁZI je depozitní produkt určený všem klientům, kteří se snaží dosáhnout vyššího výnosu z volných peněžních prostředků, než je obvyklé na trhu. Využívá při tom pohyb kurzu libovolného měnového páru (např. EUR/CZK) v očekávaném pásmu ve stanoveném období.
Klient si stanoví období, na které uloží své volné prostředky, a současně si určí pásmo, ve kterém předpokládá pohyb kurzu v průběhu daného období. Za každý pracovní den, ve kterém bude kurz fixovaný uvnitř stanoveného pásma, obdrží klient na depozitu vyšší úrokovou sazbu, než je běžná sazba (tzv. maximální úrok). Za každý pracovní den, ve kterém bude kurz fixovaný mimo stanovené pásmo, obdrží klient úrokovou sazbu nižší, než je běžná sazba (tzv. minimální úrok). Výsledný výnos depozita na konci splatnosti představuje průměr dosažených sazeb za každý den. Nominální částka depozita a úroky jsou vyplácené vždy v původní uložené měně.

 

ÚVĚR+

Charakteristika produktu

ÚVĚR+ je úvěrový produkt (opak produktu DEPO+), který umožňuje dosažení velmi nízké sazby krátkodobého úvěru, a tím podstatné snížení nákladů spojených s úvěrem. Využívá očekávaný pohyb kurzu libovolného měnového páru (např. EUR/CZK) a dává tak současně klientovi možnost participovat na příznivém pohybu kurzu.
Klient si dohodne období, ve kterém bude svůj úvěr čerpat, a určí si tzv. „kurz pro eventuální konverzi“ - což je kurz, za který by byl ochotný konvertovat při splatnosti své načerpané prostředky. Dva dny před splatností úvěru se tento kurz porovná s aktuálním fixingem ČNB a pokud zafixovaný kurz svým pozitivním vývojem přesáhne stanovený kurz pro eventuální konverzi, zkonvertují se načerpané prostředky do druhé měny za dohodnutý kurz pro eventuální konverzi. V opačném případě klient splácí původní načerpanou měnu. Úroky jsou splácené vždy v původní měně úvěru. Při splatnosti klient zaplatí bance obyklou úrokovou sazbu pro úvěr a od banky obdrží úrokovou platbu za ÚVĚR+, která mu sníží úrokovou platbu z úvěru.

Více informací naleznete v dealingovém manuálu, který obdržíte u našich kontaktních osob.

Kontaktní osoba

Lukáš Žitný   
tel.: +421 250 559 650
email: lzitny@vub.sk

Milan Štoček  
tel.: +420 221 865 124
email: mstocek@vub.cz