VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Obchodní financování

VÚB podporuje exportéry a importéry působící v České republice nabídkou produktů obchodního financování. Pro zjednodušení financování Vašich dodavatelsko – odběratelských vztahů Vám nabízíme produkty obchodního financování. Tyto produkty pomohou zvýšit Vaší konkurenceschopnost na trhu a eliminovat rizika, která souvisí s neplněním dohodnutých smluvních závazků. Poradíme Vám výhodné platební podmínky a navrhneme vhodnou formu financování Vašich obchodních aktivit na domácím a zahraničním trhu.

Vystavování platebních a neplatebních záruk

  • vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do stanovené výše peněžní částky podle obsahu záruční jistiny, pokud určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo jiné podmínky stanovené v záruční listině
  • Platební záruky – zajišťují splnění platebního závazku dlužníka, přičemž způsob platby je vždy uvedený v platebních podmínkách kupní smlouvy
  • Neplatební záruky – zabezpečují splnění jiných závazků, než je závazek dlužníka zaplatit. Jde o zajištění smluvních povinností dodavatele