VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Měnové opce (FX opce)

Měnové opce (opce 1. generace)

Charakteristika produktu

Měnová opce dává kupujícímu právo v předem dohodnutém termínu za předem sjednaný směnný kurz koupit nebo prodat jednu měnu za druhou. Kupující opce má tedy právo, nikoliv však povinnost (na rozdíl od prodávajícího), realizovat dohodnutý obchod. Za toto právo platí kupující prodávajícímu opční prémii

Bariérové opce (opce 2. generace)

Charakteristika produktu

U bariérových opcí se kromě realizační ceny dohodne i další hranice (bariéra). U bariérové Call opce leží bariéra zpravidla nad strikem a u bariérové Put opce zpravidla pod strikem. Bariérové opce dělíme na Knock – In a Knock – Out opce.

DIGITÁLNÍ OPCE (binární opce)

Charakteristika produktu

Digitální opce umožňují obdržet předem dohodnutou fixní částku v případě, že v realizační den leží spotový kurz nad realizační cenou (strikem). Výška částky je přitom úplně nezávislá na spotovém kurzu

 

Více informací naleznete v dealingovém manuálu, který obdržíte u našich kontaktních osob.

Kontaktní osoba

Lukáš Žitný   
tel.: +421 250 559 650
email: lzitny@vub.sk

Milan Štoček  
tel.: +420 221 865 124
email: mstocek@vub.cz