VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Analytické zprávy

VÚB nabízí klientům bezplatnou službu zasílání analytických zpráv o vývoji české a slovenské ekonomiky a mezinárodního ekonomického prostředí. Analýzy jsou vypracované analytickým týmem, který má zkušenosti z práce v prestižních institucích doma i v zahraničí. Tento tým analyzuje poslední trendy ve světovém hospodářství a využívá znalost hospodářského prostředí tak, aby včas informoval klienty o posledním ekonomickém vývoji.

V současnoti nabízíme zasílání následných analýz:

Měsíční komentář sumarizuje ekonomické a politické zprávy a vývoj na finančních trzích během uplynulého měsíce a mapuje milníky očekávaných událostí a ekonomických údajů na další měsíce (slovensky)

Speciální komentář se věnuje zvlášť důležitým makroekonomickým indikátorům a ekonomickým událostem a také širším hospodářským a finančním tématům (slovensky)

 

Více informací naleznete v dealingovém manuálu, který obdržíte u našich kontaktních osob.

Kontaktní osoba

Lukáš Žitný   
tel.: +421 250 559 650
email: lzitny@vub.sk

Milan Štoček  
tel.: +420 221 865 124
email: mstocek@vub.cz