VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Platby

SEPA platba

Projekt SEPA je významným krokem evropské integrace v oblasti platobního styku. SEPA (Single Euro Payments Area) představuje prostor, ve kterém jsou bezhotovostní převody v EUR prováděny za jednotných podmínek.

Charakteristika produktu

SEPA Credit Transfer je platba v EUR v rámci SEPA prostoru. Zadání čísla účtu je jednotné pro celou oblast SEPA, číslo účtu příjemce se uvádí v mezinárodním formátu čísla účtu (IBAN), banka příjemce platby je identifikována swiftovým kódem (BIC).

Výhody

  • rychlost - platba je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a ve stejný den je připsána na účet příjemce
  • částka je převedena mezi účty v plné výši
  • stejné podmínky - poplatek za platbu nezávisí na zemi ani bance, ve které se nachází účet příjemce
  • cena - poplatek typu SHA – odesílatel platby hradí jen poplatky za vyšlou platbu dle ceníku své banky, příjemce platby hradí poplatky za došlou platbu dle ceníku své banky
  • snadnější zadávání platebních příkazů – stejný formát čísla účtu pro všechny platby v rámci SEPA

 

Informace o změně platebního účtu

Formuláře určené ke změně platebního účtu naleznete v sekci Informační servis - Dokumenty ke stažení.

IBAN - International Bank Account Number

Na základě nařízení Evropské komise č. 2560/2001 o zahraničních platbách v měně EUR do zemí Evropské Unie je třeba při realizaci zahraničních plateb uvádět číslo účtu ve tvaru IBAN.

IBAN - INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER (mezinárodní číslo bankovního účtu, dále jen "IBAN") je v platnosti od 1. ledna 2002 v zemích: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemí, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko. Švýcarsko, Itálie, Velká Británie.

IBAN je tvořen alfanumerickými znaky, které jedinečným způsobem identifikují číslo účtu klienta v zahraniční bance.
Cílem IBAN je ulehčit automatické zpracovávání zahraničních převodů. (v případě nesprávného uvedení IBAN, resp. neuvedení čísla účtu ve tvaru IBAN bude platba zpracována zahraniční bankou manuálně)

Všeobecná struktura IBAN

  • kód země
  • kontrolní číslo (2 numerické znaky)
  • číselný kód banky
  • samotné číslo účtu

Pro bližší informace navštivte internetové stránky České národní banky www.cnb.cz