VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

 

Řízení likvidity

Automatizované řízení likvidity může ve VUB, pobočka Praha probíhat vícero způsoby. 

Základní volbou je služba CashSweep, která každý den provede převod kreditního zůstatku účtu nad definovaný limit na jiný účet dle nastavených pravidel. 

Reálný Cash Pooling je komplexnější služba, která zajistí denní automatizované převody prostředků mezi účty v cash poolingové struktuře tak, aby optimalizovala úrokové výnosy a náklady a případně rovněž umožnila sdílet disponibilní prostředky mezi zapojenými účty. Kreditní zůstatky zapojených účtů se centralizují na hlavním účtu. Cash Pooling snižuje nutnost externího financování a zároveň umožňuje konsolidovaný pohled na účty v případě potřeby centralizovaného řízení likvidity jedné firmy či skupiny ekonomicky spjatých osob.

Cash Pooling nabízíme domácí i přeshraniční, vedený v různých měnách.