VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

MIFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů.V souvislosti s MiFID byla dále přijata Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, která zavádí MiFID z hlediska organizačních požadavků a provozních podmínek investičních podniků a dále vymezuje pojmy pro účely směrnice MiFID a Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, která se zaměřuje na implementaci MiFID z hlediska povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnosti trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a vymezuje pojmy pro účely směrnice MiFID Tyto tři evropské právní předpisy spolu tvoří jeden celek, kde MiFID je tzv. rámcovou směrnicí. MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je implementována do českého práva prostřednictvím zákona č. 230/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Další informace najdete zde:

Více informací naleznete v dealingovém manuálu, který obdržíte u našich kontaktních osob.

Kontaktní osoba

Lukáš Žitný   
tel.: +421 250 559 650
email: lzitny@vub.sk

Milan Štoček  
tel.: +420 221 865 124
email: mstocek@vub.cz