VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

 • jedná se obvykle o provozní úvěry sloužící k okamžitému zajištění krátkodobé likvidity a k překlenutí období splatnosti pohledávek či neočekávaných výpadků jiných finančních zdrojů
 • úrokové sazby jsou odvozeny od aktuálních sazeb mezibankovního trhu
 • možnost čerpání zdrojů až do výše svého úvěrového limitu
 • v jednom okamžiku může být aktivních i více obchodů, pokud jejich kumulovaná výše nepřesahuje výši limitu
 • jedná se obvykle o investiční úvěry
 • do doby načerpání podobné jako krátkodobé úvěry
 • při načerpání dochází ke sjednocení všech úvěrových tranší
 • flexibilní struktura splátkového kalendáře
 • možnost placení pevné nebo proměnlivé úrokové sazby (swapování)
 • kombinuje výhody běžného účtu a krátkodobého úvěru
 • prostředky jsou k dispozici bez omezení jako na běžném účtu
 • úrok je obdobný jako úrok krátkodobých úvěrů
 • žádné zatížení agendou jednání, řízení hotovostních toků, plánování časové struktury krátkodobých úvěrů a likvidity
 • určeno klientům s nepravidelnou frekvencí a objemem platebního styku