VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Investiční (rozvojový) úvěr

Investiční (rozvojový) úvěr pro období nad 12 měsíců

  • jedná se obvykle o investiční úvěry
  • do doby načerpání podobné jako krátkodobé úvěry
  • při načerpání dochází ke sjednocení všech úvěrových tranší
  • flexibilní struktura splátkového kalendáře
  • možnost placení pevné nebo proměnlivé úrokové sazby (swapování)