VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Provozní úvěr na financování oběžných aktiv

Provozní úvěr na financování oběžných aktiv (revolving) na období od 1 dne do 12 měsíců

  • jedná se obvykle o provozní úvěry sloužící k okamžitému zajištění krátkodobé likvidity a k překlenutí období splatnosti pohledávek či neočekávaných výpadků jiných finančních zdrojů
  • úrokové sazby jsou odvozeny od aktuálních sazeb mezibankovního trhu
  • možnost čerpání zdrojů až do výše svého úvěrového limitu
  • v jednom okamžiku může být aktivních i více obchodů, pokud jejich kumulovaná výše nepřesahuje výši limitu
  • sjednává se s bankou telefonicky, za stanovených podmínek se tak může s prostředky disponovat, např. valutou téhož dne je převést na jakýkoliv účet jiný v ČR, nebo platit prostřednictvím VÚB do zahraničí
  • svou rychlostí, pružností a minimální administrativní náročností představuje těžko předstižitelný produkt doplňkového firemního financování