VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Strukturované financování

Zaměřuje se na složité a specifické projekty a obchody, které jsou řešeny s individuálním přístupem ke klientovi nebo na případy, kdy klient potřebuje poskytnout financování většího rozsahu.

Syndikované úvěry

 • tuzemské a mezinárodní syndikované úvěry
 • tuzemské a mezinárodní syndikované klubové půjčky
 • kombinace syndikovaných úvěrů s jinými metodami financování jako jsou například, projektové financování, trade finance, financování aktiv a sekuritizaci aktiv

Projektové financování

 • projektové financování je vhodné pro projekty připravované a realizované mimo bilanci mateřských společností
 • jedná se o financování ekonomicky samostatného subjektu
 • základem je generování dostatečného budoucího cash flow projektu
 • smluvní podmínky mohou být s možností postihu nebo bez postihu na investory
 • vyžaduje se obsáhlá technická, ekonomická a právní analýza

Financování nemovitostí

 

a) typy financování

 • polyfunkční objekty
 • průmyslové nemovitosti
 • administrativní budovy
 • komerční objekty
 • obytné soubory
 • rekonstrukce bytových domů

b) druhy financování

 • výstavba
 • nákup
 • rekonstrukce
 • refinancování

c) základní kriteria financování

 • podíl úvěru a vlastního kapitálu 70/30 %
 • vyhovující lokalita
 • důvěryhodnost dlužníka
 • 70% tržní hodnoty nemovitosti
 • návratnost z budoucích příjmů
 • uzavřené nájemní smlouvy, případně smlouvy o smlouvách budoucích
 • délka úvěru maximálně 15 let