VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

IBAN

IBAN - International Bank Account Number

Na základě nařízení Evropské komise č. 2560/2001 o zahraničních platbách v měně EUR do zemí Evropské Unie je třeba při realizaci zahraničních plateb uvádět číslo účtu ve tvaru IBAN.

IBAN - INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER (mezinárodní číslo bankovního účtu, dále jen "IBAN") je v platnosti od 1. ledna 2002 v zemích: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemí, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko. Švýcarsko, Itálie, Velká Británie.

IBAN je tvořen alfanumerickými znaky, které jedinečným způsobem identifikují číslo účtu klienta v zahraniční bance.
Cílem IBAN je ulehčit automatické zpracovávání zahraničních převodů. (v případě nesprávného uvedení IBAN, resp. neuvedení čísla účtu ve tvaru IBAN bude platba zpracována zahraniční bankou manuálně)

Všeobecná struktura IBAN

  • kód země
  • kontrolní číslo (2 numerické znaky)
  • číselný kód banky
  • samotné číslo účtu

Pro bližší informace navštivte internetové stránky České národní banky www.cnb.cz