VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Měnové operace (Foreign Exchange FX) blp

Spotová měnová konverze

Charakteristika produktu

Spotová měnová konverze je nákup nebo prodej určitého množství jedné měny za jinou měnu v kurzu, u kterého se hodnota stanovuje na základě aktuálního vývoje kurzu na devizovém trhu, t.j. poptávky a nabídky po konkrétní měně. Využívá se na konverzi peněžních prostředků, při platbě do zahraničí, inkasu ze zahraničí, resp. konverzi prostředků mezi účty klienta vedenými v různých měnách.

Termínová měnová konverze (Forward)

Charakteristika produktu

Forward představuje dohodu (závazek) o budoucí vzájemné výměně dvou měn se splatností delší než spotová valuta, t.j. minimálně D+3, přičemž budoucí kurz se stanovuje v den vzniku závazku. Slouží na zajištění měnového rizika budoucích peněžních toků klienta v cizí měně. Forward není standardizovaným produktem, tzn. objemy a splatnosti se stanovují podle individuálních požadavků klienta.

Měnový swap

Charakteristika produktu

Měnový swap představuje nákup/prodej jedné měny za druhou se současným zpětným prodejem/nákupem v budoucím stanoveném termínu za předem dohodnutý kurz. Je kombinací spotového a termínového obchodu, přičemž budoucí výměnný kurz odráží úrokové náklady a výnosy termínového období.

Více informací naleznete v dealingovém manuálu, který obdržíte u našich kontaktních osob.

Kontaktní osoba

Lukáš Žitný   
tel.: +421 250 559 650
email: lzitny@vub.sk

Milan Štoček  
tel.: +420 221 865 124
email: mstocek@vub.cz