VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Kontokorentní účet

  • běžný účet, který je vybaven úvěrovým rámcem s povoleným debetem za dohodnutou tržní úrokovou sazbu nejčastěji na bázi cen 1M úvěrů na mezibankovním trhu (1M PRIBOR, LIBOR atd.). Tato sazba se aktualizuje a je obvykle na měsíční bázi
  • kombinuje výhody běžného účtu a krátkodobého úvěru
  • prostředky jsou k dispozici bez omezení jako na běžném účtu
  • úrok je obdobný jako úrok krátkodobých úvěrů
  • žádné zatížení agendou jednání, řízení hotovostních toků, plánování časové struktury krátkodobých úvěrů a likvidity
  • určeno klientům s nepravidelnou frekvencí a objemem platebního styku