VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Mise a hodnoty

Vize

Chceme být nejlepší bankou v České republice v spokojenosti klientů a nadále být excelentní v dosahování ziskovosti a provozní efektivity.

Mise

Vědomi si hodnoty našich aktivit a služeb, které přinášíme společnosti na základě jejích potřeb a na základě důvěry a respektu vůči všem klientům, zaměstnancům a akcionářům, usilujeme vytvořit pocit sounáležitosti mezi našimi zaměstnanci a komunitou a na trhu soutěžit se smyslem pro fair play a podporovat udržitelný růst a výsledky.

Poslání

Naším posláním je poskytovat kvalitní bankovní a finanční služby klientům a neustále se zlepšovat ve všech oblastech naší činnosti.

Jednoduchost

Chceme nabízet produkty a služby, které jsou jednoduché a lidé jim rozumějí. Umíme se přizpůsobit a pružně reagovat.

Užitečnost

Našim cílem je řešit konkrétní problémy lidí, snažíme se přinášet relevantní řešení. Za inovacemi, které přinášíme, hledáme přidanou hodnotu pro naše klienty.

Lidskost

Myslíme na potřeby klientů i zaměstnanců a chceme s nimi budovat dlouhodobé vztahy. Nejsme lidé, kteří se stali bankéři, ale bankéři, kteří zůstali lidmi.

Humor

Věříme, že všechno jde lépe s úsměvem a proto se snažíme o to, aby i naši klienti měli při každé návštěvě VÚB banky důvod k úsměv.