VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Orgány banky

VÚB, a.s., pobočka Praha

Stefano Burani
executive director

 
Představenstvo

Alexander Resch
generální ředitel
předseda představenstva

Roberto Vercelli
člen představenstva

Antonio Bergalio
člen představenstva

Andrej Viceník
člen představenstva

Peter Magala
člen představenstva

Martin Techman
člen představenstva

Dozorčí rada

  • Ignacio Jaquotot, předseda
  • Elena Kohútiková, místopředsedkyně
  • Paolo Sarcinelli, člen
  • Christian Schaack, člen
  • Andrej Straka, zástupce zaměstnanců
  • Róbert Szabo, zástupce zaměstnanců