VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Orgány banky

VÚB, a.s., pobočka Praha

Andrea Fiori
ředitel pobočky

 
Představenstvo

Alexander Resch
generální ředitel
předseda představenstva

Roberto Vercelli
člen představenstva

Andrej Viceník
člen představenstva

Marie Kovářová
členka představenstva

Peter Magala
člen představenstva

Paolo Vivona
člen představenstva

Martin Techman
člen představenstva

Dozorčí rada

  • Ignacio Jaquotot, předseda
  • Elena Kohútiková, místopředsedkyně
  • Luca Leoncini Bartoli
  • Marco Fabris
  • Christian Schaack
  • Peter Gutten, zástupce zaměstnanců
  • Róbert Szabo, zástupce zaměstnanců