VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Žádosť o odklad splátek

 

Osobní údaje


 

Kontaktní údaje 

Adresa trvalého bydliště a adresa pro doručování

 

Máte v úmyslu využít ochrannou dobu:

do 31. července 2020 (jde o zkrácenou ochrannou dobu)
 
do 31. října 2020
 

 

Prohlašuji, že mám v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19.

 

Zkontrolujte všechny zadané údaje.
Informace o přijetí Vám potvrdíme do 5 dnů ode dne, kdy jsme Vaši žádost přijali.


Zadejte, jakou ochrannou dobu chcete využít.
Bez prohlášení, že máte v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, Vaše žádost nemůže být odeslána.