VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

OZNÁMENÍ CFH.CZ

Vážení klienti, 

dovolujeme si Vás informovat, že dne 1.10.2019 se uskutečnila fúze společností CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 046 16 073, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21146 („CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA“), jako zanikající společnosti, se společností Všeobecná úverová banka, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČ: 313 20 155, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 341/B („Všeobecná úverová banka“), jednající prostřednictvím odštěpného závodu Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, jako nástupnickou společností.

V důsledku fúze došlo k přechodu veškerých práv a povinností společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA na společnost Všeobecná úverová banka, jako univerzálního právního nástupce společnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA.

Účty určené pro splácení veškerých finančních závazků z uzavřených úvěrových či jiných smluv se v důsledku výše uvedené skutečnosti nemění, v platnosti zůstávají také veškeré kontaktní údaje uvedené v uzavřených úvěrových či jiných smlouvách.

V případě úhrady jakéhokoli Vašeho závazku ze zahraničí je třeba jako příjemce platby označit společnost Všeobecná úverová banka.   

Všeobecná úverová banka a.s.

 

KONTAKTY

KORESPONDENČNÍ ADRESA
Infolinka: 810 888 999

VUB, a.s., pobočka Praha
Purkyňova 2121/ 3
110 00  Praha 1
Česká republika


KONTAKT PRO SPLÁTKY:
quatro-splatky@vub.cz

KONTAKT PRO KREDITNÍ KARTY:
kreditkarty@cfh.cz

 Všeobecná úverová banka, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika, IČO 31 32 01 55, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Bratislavě I v oddílu Sa, vložce 341/B, vykonává od 1. května 2004 svoji bankovní činnost v České republice prostřednictvím své pobočky Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, se sídlem Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 48 55 00 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 7735, a to na základě tzv. Jednotné evropské bankovní licence, tj. na základě bankovní licence udělené Národnou bankou Slovenska jako orgánem bankovního dohledu v domovském státě Banky. Sídlo Národné banky Slovenska je Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika.

Hlavním předmětem podnikání Banky je poskytování úvěrů, poskytování platebních služeb a poskytování investičních služeb. S ohledem na výše uvedené není Všeobecná úverová banka, a.s. zapsána v seznamu platebních institucí, registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, seznamu institucí elektronických peněz ani registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, vedených Českou národní bankou. Všeobecná úverová banka, a.s. je zapsána v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky vedeném Českou národní bankou.

Dohled nad činností společnosti Všeobecná úverová banka, a.s. v oblasti platebního styku na území České republiky vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika.