VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Informace k programu COVID PLUS a programu COVID III

VUB, a.s., pobočka Praha uzavřela s ČMZRB smlouvy o spolupráci na programech COVID PLUS a COVID III. V současné době VUB, a.s., pobočka Praha žádný úvěr v rámci těchto programů svým klientům neposkytla. Tato informace je průběžně aktualizována, tj. v případě poskytnutí úvěru v rámci těchto programů budou konkrétní příjemci na našich webových stránkách zveřejněni.