VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  


Další dotazy

Co je daňový domicil a jak ho získat?

Daňový domicil určuje příslušnost daňového poplatníka k zemi, ve které platí daně a slouží k potvrzení, že jste daňovým rezidentem České republiky a že můžete v České republice uplatňovat i daňové úlevy. Zabráníte tím dvojímu zdanění Vašeho připsaného úrokového příjmu. 

POSTUP JAK ZÍSKAT A VYPLNIT DOMICIL:
1. Žádost o vydání potvrzení o daňovém domicilu najdete ZDE a vzor, jak vyplnit dokument ZDE.

2. Potvrzení o daňovém domicilu na základě vyplněné žádosti je třeba získat na Finančním úřadě České republiky u místně příslušného správce daně. Ke kterému územnímu pracovišti patříte, lehce zjistíte. Stačí zadat na stránkách finanční správy PSČ či název vašeho bydliště či sídla

3. Co je třeba předložit pro vydání potvrzení:
a) Doklad totožnosti (v případě osobní žádosti)
b) Vyplněná žádost (vyplněný vzor je uveden v příloze) 
c) Kolková známka v hodnotě 100 Kč – doporučujeme zakoupit předem, ne všechny finanční úřady ji umožňují zakoupit na místě

4. Potvrzení o daňovém domicilu se vydává za aktuální rok k požadovanému datu (pokud bylo Spoření bez limitů otevřeno v roce 2023), případně se vydává za předchozí roky uvedením konkrétního zdaňovacího období, například od 1.1.2022 do 31.12.2022 (pokud klient žádá o vrácení sražené srážkové daně z úroků, které klientovi byly připsány na účtu do 31.12.2022).

5. Vydané potvrzení si můžete vyzvednout osobně, či si jej nechat zaslat poštou nebo elektronicky do datové schránky (nutno uvést ID datové schránky). Volbu vhodné alternativy lze uvést v Žádosti o vydání potvrzení o daňovém domicilu.

6. Lhůta pro zpracování finanční správou činí jeden měsíc od podání žádosti. 

POTVRZENÍ O VYPLACENÍ ÚROKŮ ZA ROK 2023

Pokud jste doložili dodatečně k Spoření bez limitů daňový domicil a byla Vám vrácená daň (v případě, že jste si otevřeli Spoření bez limitů v průběhu roku 2023), z technických důvodů nebylo možné tuto informaci o vrácení daně vložit do potvrzení a tím pádem je uvedena na dokumentu - její charakter je jen informativní.

Potvrzení o vyplacení úroků najdete v části "Výpisy" s datem generování 31.12.2023.


POSTUP JAK ZASLAT POTVRZENÍ DO BANKY:

Finančním úřadem schválené
 Potvrzení o daňovém domicilu nám nejlépe odešlete prostřednictvím Vašeho Internet Bankingu, nebo Mobile Bankingu:

1. Na začátku procesu zakládání spoření - v rámci obrazovky „Informace o žadateli“. Kde potvrdíte správnost údajů a budete pokračovat. PŘÍKLAD ZDE

2. Dodatečně - přes „Pošli zprávu“ v části Schránka zpráv PŘÍKLAD ZDE
Ve schránce zpráv vyberte
„Typ zprávy“ následně „Oblast zprávy“. Do „Text zprávy“ napište, že posíláte certifikát k daňovému domicilu. Následně nahrajete do IB dokument v povoleném formátu png, jpg, jpeg nebo pdf s maximální velikostí 3 MB a odešlete doklad bance. PŘÍKLAD ZDE

Na základě domicilu banka změní kód pro odpočet daně na vašem účtu na 0 % a vrátí daň účtovanou z úroků za příslušné účetní období. 

Klient je následně povinen podat v České republice daňové přiznání a následně se mu zdaní úroky podle české legislativy.

Jaká je úroková sazba VÚB?

Naše úroková sazba je 5,45 % p.a. a je nejlepší úrokovou sazbou na českém trhu.

Existuje nějaký horní limit úročené částky?

Neexistuje žádný horní limit úročené částky. Na Spoření bez limitů si můžete vložit, kolik chcete a jak často chcete, vše se vám úročí 5,45 % p.a. 

Co znamená denní úročení?

Úroky vám připisujeme denně. To znamená, že pokud jste v plusu, každý den se vám úročí nová, vyšší částka. Úroky jsou připisovány v bankovní dny, zpětně i za nebankovní dny (t.j. víkendy a svátky na Slovensku).

Platí se za vedení účtu?

Za vedení účtu žádné poplatky neúčtujeme.

Budou moje úspory nějak chráněné nebo pojištěné?

Ano, vklady všech klientů jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR (v přepočtu na CZK).

Kdo za VÚB bankou stojí, je součástí nějaké skupiny?

Všeobecná úverová banka je součástí mezinárodní bankovní skupiny Intesa Sanpaolo.

Pro koho je váš spořící účet určený?

Spoření bez limitů je pro každého, může si jej založit jakákoliv fyzická osoba.

Co k založení účtu Spoření bez limitů potřebuji?

Ke zřízení Spoření bez limitů potřebujete naskenovat dva doklady totožnosti. Platný občanský průkaz a jeden z následujících dokladů – cestovní pas, kartičku pojištěnce, řidičský průkaz nebo rodný list. Zároveň je třeba ze svého běžného účtu na spořící účet zadat ověřovací platbu ve výši 1 CZK. Tuto platbu vám následně vrátíme.

Musím být klientem VÚB a využívat jiné produkty, abych si mohl spořící účet založit?

K tomu, abyste mohli spořit bez limitů, nemusíte využívat žádné další produkty.

Můžu si u vás zřídit i běžný účet, případně další produkty?

Zatím není možné si u nás zřídit běžný účet a další produkty. V tuto chvíli se plně soustředíme na Spoření bez limitů.

Dostanu ke spořícímu účtu platební kartu?

Spoření bez limitů není spojeno s běžným účtem, proto k němu platební kartu nevydáváme.

Jak často musím na spořící účet finanční prostředky přidávat?

Je to jen na vás, na svůj účet Spoření bez limitů můžete finanční prostředky vkládat kdykoliv chcete.

Stačí peníze vložit jen jednou?

Ano, Spoření bez limitů můžete využít i pro jednorázový vklad.

Můžu si na účet vložit hotovost?

Ano, můžete si vložit i hotovost, ale hotovostní vklad je potřeba vyřídit na pobočce VÚB na Slovensku.

Co potřebuji k bezhotovostnímu vkladu?

Při bezhotovostním vkladu uveďte variabilní symbol, tj. posledních 10 číslic z vašeho čísla účtu Spoření bez limitů. Přesné informace k platbám najdete ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví, a zároveň instrukce ke vkladu vám budou zaslány i mailem.

Můžu si na spořicím účtu nastavit trvalou platbu?

Ano, ze svého běžného účtu vedeného u kterékoliv české banky můžete nastavit příkaz k trvalé platbě.

Můžu ze svého spoření posílat platby na jiné účty?

Ano, ze svého Spoření bez limitů můžete bez poplatků zadávat platby na jiné účty vedené v ČR. Pro odeslání platby je v Internet Bankingu nebo v Mobil Bankingu třeba vyplnit žádost o výběr.

V jakých měnách můžu spořit?

Spořit bez limitů můžete pouze v českých korunách (CZK).

Kolik spořících účtu si můžu založit?

Každý klient si může založit jeden účet Spoření bez limitů.

Můžu si spořit, i když nemám v České republice trvalý pobyt?

Pokud zde nemáte trvalý pobyt, musíte se prokázat dokladem totožnosti České republiky nebo Slovenska.

Můžu spořit i pro své děti?

Spoření bez limitů je určeno pro fyzické osoby od 18 let.

Jak se s vámi můžu v případě dotazů a nejasností spojit?

Můžete se s námi spojit jednoduše na chatu, který najdete na našich webových stránkách, nám napsat e-mail nebo zavolat na naše call centrum. Rádi vám pomůžeme.

Proč je internet banking ve slovenštině? (Pokud bude ve slovenštině.)

E-banking je ve slovenštině, protože jsme banka s více než třicetiletou historií na Slovensku a na českém trhu jsme nově. Jazyk si případně můžete přepnout do angličtiny.

Jak si můžu Spoření bez limitů založit?

Nemusíte nikam chodit. Spoření bez limitů si zřídíte pohodlně online na svém počítači, tabletu nebo v mobilním telefonu.

Jak dlouho trvá ověření platby?

Ověření platby probíhá dle pravidel domácího platebního styku České republiky – to znamená nejpozději do druhého pracovního dne.

Vztahuje se bezpečnostní funkce v IB/MB pro platební transakce do 10 000 EUR také na Spoření bez limitů?

Limit pro bezpečnostní funkci se nevztahuje na platební transakce, které banka vyhodnotí jako bezpečné, tj. toto omezení se nevztahuje na převody z účtu Spoření bez omezení.

Jaké jsou poplatky za převody na Spoření bez limitů nebo z něj?

VÚB si za převody neúčtuje žádné poplatky. Je nutné postupovat přesně podle pokynů, které jsou uvedeny při zakládání produktu nebo následně také v IB/MB v sekci "Vklad na účet" nebo "Žádost o výběr".

Má VÚB pobočku v České republice?

VÚB nemá v České republice žádnou retailovou pobočku.

VÚB má nově otevřenou firemní pobočku na Václavském náměstí. Mohu si tam jít založit vklad, pomohou mi pracovníci banky na pobočce?

Tato pobočka je určena pouze pro firemní klientelu. Pro zřízení a používání Spoření bez limitů není nutná návštěva pobočky.

Kdo mi pomůže, když si nebudu vědět rady?

V případě nejasností nebo dotazů je NONSTOP k dispozici naše infolinka +420 2 270 460 70 nebo nás zákazníci mohou kontaktovat e-mailem na adrese kontakt@sporenibezlimitu.cz.

Jsem Slovák pracující v České republice. Mohu si Spoření bez limitů zřídit? Jsem Slovák žijící na Slovensku. Mohu si tento produkt zřídit v České republice?

Jedinou podmínkou je existence běžného nebo vkladového účtu na jméno a příjmení klienta u banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem v České republice.

Co potřebuji k bezhotovostnímu vkladu?

Při bezhotovostním vkladu zadejte variabilní symbol, tj. posledních 10 číslic čísla účtu. Přesné informace o platbě najdete ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví.