VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Spoření bez limitů

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum je Vám k dispozici 24 hodin denně.

Telefon: +420 2 270 460 70 
Email: kontakt@sporenibezlimitu.cz

Adresa:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

Identifikační čísla a kódy banky

IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811
IČDPH: SK7020000207
Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA
SWIFT kód: SUBASKBX

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 341/B
Orgán dohledu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava