VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Sazebník

Pokud se zajímáte o poplatky za jednotlivé služby VÚB, a.s. pobočka Praha, naleznete je v tomto aktuálním sazebníku.

Ceník VÚB, a.s., pro kreditní karty, které byly vydávány ve spolupráci se společností Consumer Finance Holding Česká republika, a.s. (dále jen „CFH“). Společnost CFH zanikla v důsledku přeshraniční fúze sloučením se společností VUB, a.s., a to ke dni 1. 10. 2019. VUB, a.s. tímto vstoupila do veškerých práv povinností společnosti CFH; vzniklé právní vztahy zůstaly touto fúzí nedotčeny.

Dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky

Chcete-li se dozvědět více o podmínkách aplikovaných na veškeré právní a jiné vztahy a transakce mezi "Klientem" a "Bankou", pročtěte si prosím pozorně Všeobecné obchodní podmínky, VÚB a.s., pobočka Praha.